• 06 - 267 063 82
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Module 5. Regie en Strategie

 


Hoe neem ik de regie over mijn school?

 

De module in het kort

Je leert in deze module wat het betekent om inhoudelijk de regie over je school te nemen. En belangrijker nog: Om de regie te houden.

 

Centrale vragen die behandeld worden

 • Hoe pak ik inhoudelijk de regie over mijn school?
 • Hoe stel ik een strategisch plan op?
 • Hoe breng ik mijn strategische keuzes in de praktijk?
 • Hoe zorg ik dat mijn strategie gedragen wordt en blijft?

 

Leerdoelen: Regie en strategie

(Integrale doelen leest u in ons programmaboek)

 • Je bent staat aan te geven waar in de managementliteratuur gangbare definities en uitwerkingen van een visie, missie en strategie van elkaar verschillen;
 • Je kan kernachtig uitleggen welke aspecten van betekenis zijn in het richten van een organisatie;
 • Je kan accentverschillen in focus van verschillende organisaties verklaren met behulp van de veranderperspectieven van Caluwé;
 • Je kan op basis van de markt en doelgroep aangeven wat een opererende organisatie voor keuzes kan maken in het richten, creëren en behouden van bestaansrecht;
 • Je kan van een gekozen richting aangeven welke gedragingen bij klanten en medewerkers waarschijnlijk zichtbaar zullen zijn;
 • Je kan de beleidsdomeinen benoemen die uitgewerkt moeten worden in een strategisch beleidsplan;
 • Je kan identificeren welke leiderschapsuitdagingen gepaard gaan met het kiezen voor een richting en het daarop daadwerkelijk sturen;
 • Je kan uitleggen waarom beleid m.b.t. primaire proces en de ondersteunende processen (bedrijfsvoering en HRM) op elkaar afgestemd moet zijn;
 • Je kan beargumenteren hoe het richten, inrichten en verrichten binnen een schoolorganisatie op elkaar inwerken bij het realiseren van de doelen;
 • Je kan het businessmodel canvas toepassen;
 • Ja kan vanuit de visie, de missie en het businessmodel canvas een strategisch plan maken;
 • Je kan de selectie van strategische beleidskeuzes (in het zelf gemaakte strategische plan) beargumenteren;
 • Je kan uitleggen wat de veronderstelde impact is van iedere beleidskeuze en wat daarbij variabelen zijn die van invloed zijn op het wel of niet behalen van de doelen;
 • Je kan aangeven welk leiderschapsgedrag naar alle waarschijnlijkheid effectief is in het realiseren van het zelf gemaakte strategische plan;
 • Je hebt inzicht in de onderdelen die samen de inrichting van het onderwijsproces, het zorgproces en de ondersteunende (bedrijf)processen beïnvloeden;
 • Je kan verschillende inrichtingsscenario’s benoemen voor het onderwijsproces, zorgproces en de ondersteunende (bedrijf)processen;
 • Je kan de pro’s en contra’s voor de verschillende scenario’s benoemen;
 • Je kan identificeren wanneer inrichtingskeuzes m.b.t. het onderwijsproces, het zorgproces en de ondersteunende (bedrijf)processen inconsistenties vertonen, in de zin dat inrichtingskeuze elkaar ontkrachten of tot inefficiënte bedrijfsvoering leiden;
 • Je kan benoemen welke organisatieonderdelen binnen de eigen school- en stichtingsstructuur worden onderscheiden;
 • Je kan een organogram produceren inclusief de managementstructuur;
 • Je kan aangeven welke coördinatie- en afstemmingsmechanismen er zijn;
 • Je kan van verschillende organogrammen aangeven welke coördinatie- en afstemmingsvragen daarbinnen spelen;
 • Je kan uitleggen wat het verschil is tussen (voelbaar) meer en minder zichtbare cultuuruitingen;
 • Je kan aangeven waarin formele en informele culturen van elkaar verschillen;
 • Je kan beargumenteren waarom bepaalde coördinatie- en afstemmingsmechanismen beter aansluiten bij een formele en informele cultuur;
 • Je kan de kwetsbare elementen in de eigen schoolstructuur, cultuur en coördinatie- en afstemmingsmechanismen benoemen;
 • Je kan op basis van de visie, missie en de strategische keuzes met betrekking tot het onderwijsproces aangeven welke implicaties dit heeft voor het HR-beleid. En in het bijzonder voor het mobiliteitsbeleid en competentieontwikkeling;
 • Je kan aangeven waar in het mobiliteitsbeleid, competentieontwikkeling en inzetbaarheidsvraagstukken de lijnverantwoordelijkheid en de HR-verantwoordelijkheden elkaar raken;
 • Je kan vanuit je eigen visie op leiderschap aangeven welke verwachtingen je hebt m.b.t. de input vanuit HR aangaande mobiliteitsbeleid, competentieontwikkeling en inzetbaarheid van mensen.

 

Praktische informatie

 • Bovenstaande leerdoelen zijn een ingedikte vorm van de oorspronkelijke leerdoelen;
 • Integrale doelen leest u in ons programmaboek;
 • Zes afzonderlijke bijeenkomsten van een dag;
 • Wisselende gastsprekers en trainers;
 • Individueel inschrijven of als bestuur voor 1 of meerdere modules;
 • Deze module is ook op maat te volgen;
 • Prijs: €1.850,- ex. BTW;
 • Startmomenten en locaties in overleg. We starten regelmatig nieuwe modules bij u in de buurt; 

 

 

 

Gratis Programmaboek >

 

Pin It

Voordelen

 • > Inhoudelijk sterk

 • > Betekenisvol

 • > Scherpe prijs

 • > Praktijk gericht

 • > Inspirerende sprekers

Meer informatie?

Geaccrediteerd

© 2021 PMC Herregistratie Schoolleider. All Rights Reserved. Powered by PMC organisatieadvies

Algemene Voorwaarden - Privacyverklaring