Regie en Strategie

Regie en Strategie

 2.500,00

Hoe neem ik de regie over mijn school?


 • Herregistratiewaarde: 55 punten
 • 2 keer twee dagen inclusief twee avondbijeenkomsten
 • Wisselende gastsprekers en trainers
 • Individueel inschrijven of als bestuur voor 1 of meerdere modules
 • Deze module is ook op maat te volgen
 • Reserveer nu. Geen directe betaling nodig

Beschrijving

Je leert in de module Regie en Strategie wat het betekent om inhoudelijk de regie over je school te nemen. En belangrijker nog: Om de regie te houden.

Centrale vragen die behandeld gaan worden

 • Hoe pak ik inhoudelijk de regie over mijn school?
 • Hoe stel ik een strategisch plan op?
 • Hoe breng ik mijn strategische keuzes in de praktijk?
 • Hoe zorg ik dat mijn strategie gedragen wordt en blijft?

Liever maatwerk? Dat kan! Laat van je horen!

 

 

 

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS

“Waarom ik PMC zou aanraden bij mijn collega’s? Om de fijne sfeer die er is, de goede inhoudelijke dagen en de directe relatie en bruikbaarheid voor de praktijk.”

“Een erg prettige nascholing die goed aansluit bij de vragen & thema’s in het onderwijs.”

“Een goed verzorgde, prikkelende en motiverende module waarbij er ruimte is om de vertaling naar de eigen praktijk te maken.”

Leerdoelen

(Integrale doelen leest u in ons programmaboek)

 • Je bent staat aan te geven waar in de managementliteratuur gangbare definities en uitwerkingen van een visie, missie en strategie van elkaar verschillen;
 • Je kan kernachtig uitleggen welke aspecten van betekenis zijn in het richten van een organisatie;
 • Je kan accentverschillen in focus van verschillende organisaties verklaren met behulp van de veranderperspectieven van Caluwé;
 • Je kan op basis van de markt en doelgroep aangeven wat een opererende organisatie voor keuzes kan maken in het richten, creëren en behouden van bestaansrecht;
 • Je kan van een gekozen richting aangeven welke gedragingen bij klanten en medewerkers waarschijnlijk zichtbaar zullen zijn;
 • Je kan de beleidsdomeinen benoemen die uitgewerkt moeten worden in een strategisch beleidsplan;
 • Je kan identificeren welke leiderschapsuitdagingen gepaard gaan met het kiezen voor een richting en het daarop daadwerkelijk sturen;
 • Je kan uitleggen waarom beleid m.b.t. primaire proces en de ondersteunende processen (bedrijfsvoering en HRM) op elkaar afgestemd moet zijn;
 • Je kan beargumenteren hoe het richten, inrichten en verrichten binnen een schoolorganisatie op elkaar inwerken bij het realiseren van de doelen;
 • Je kan het businessmodel canvas toepassen;
 • Ja kan vanuit de visie, de missie en het businessmodel canvas een strategisch plan maken;
 • Je kan de selectie van strategische beleidskeuzes (in het zelf gemaakte strategische plan) beargumenteren;
 • Je kan uitleggen wat de veronderstelde impact is van iedere beleidskeuze en wat daarbij variabelen zijn die van invloed zijn op het wel of niet behalen van de doelen;
 • Je kan aangeven welk leiderschapsgedrag naar alle waarschijnlijkheid effectief is in het realiseren van het zelf gemaakte strategische plan;
 • Je hebt inzicht in de onderdelen die samen de inrichting van het onderwijsproces, het zorgproces en de ondersteunende (bedrijf)processen beïnvloeden;
 • Je kan verschillende inrichtingsscenario’s benoemen voor het onderwijsproces, zorgproces en de ondersteunende (bedrijf)processen;
 • Je kan de pro’s en contra’s voor de verschillende scenario’s benoemen;
 • Je kan identificeren wanneer inrichtingskeuzes m.b.t. het onderwijsproces, het zorgproces en de ondersteunende (bedrijf)processen inconsistenties vertonen, in de zin dat inrichtingskeuze elkaar ontkrachten of tot inefficiënte bedrijfsvoering leiden;
 • Je kan benoemen welke organisatieonderdelen binnen de eigen school- en stichtingsstructuur worden onderscheiden;
 • Je kan een organogram produceren inclusief de managementstructuur;
 • Je kan aangeven welke coördinatie- en afstemmingsmechanismen er zijn;
 • Je kan van verschillende organogrammen aangeven welke coördinatie- en afstemmingsvragen daarbinnen spelen;
 • Je kan uitleggen wat het verschil is tussen (voelbaar) meer en minder zichtbare cultuuruitingen;
 • Je kan aangeven waarin formele en informele culturen van elkaar verschillen;
 • Je kan beargumenteren waarom bepaalde coördinatie- en afstemmingsmechanismen beter aansluiten bij een formele en informele cultuur;
 • Je kan de kwetsbare elementen in de eigen schoolstructuur, cultuur en coördinatie- en afstemmingsmechanismen benoemen;
 • Je kan op basis van de visie, missie en de strategische keuzes met betrekking tot het onderwijsproces aangeven welke implicaties dit heeft voor het HR-beleid. En in het bijzonder voor het mobiliteitsbeleid en competentieontwikkeling;
 • Je kan aangeven waar in het mobiliteitsbeleid, competentieontwikkeling en inzetbaarheidsvraagstukken de lijnverantwoordelijkheid en de HR-verantwoordelijkheden elkaar raken;
 • Je kan vanuit je eigen visie op leiderschap aangeven welke verwachtingen je hebt m.b.t. de input vanuit HR aangaande mobiliteitsbeleid, competentieontwikkeling en inzetbaarheid van mensen;
 • Leerdoelen zijn een ingedikte vorm van de oorspronkelijke leerdoelen.

Programmaboek

Klik en vraag gratis aan >

Korting op overnachtingen

Wij beschikken over een prachtige trainingslocatie in Gebouw N in Hengelo. Voor een aantal van u brengt dit met zich mee dat er ver gereisd moet worden en daarom een overnachting tussen de trainingsdagen wenselijk is.

Wij waarderen het dat u bij ons in Hengelo de opleidingen komt volgen en hebben daarom aantrekkelijke afspraken met Van der Valk Hotel Enschede gemaakt. Een modern 4 sterren hotel dat qua bereikbaarheid en ligging ideaal gesitueerd is en door eerdere deelnemers erg goed wordt gewaardeerd.

Kortingsaanbod

Voor elke deelnemer van PMC die een overnachting bij Van der Valk Enschede boekt op de trainingsdata van de module waarvoor de deelnemer ingeschreven staat, vergoeden wij twee overnachtingen inclusief twee keer ontbijt, twee keer diner inclusief twee drankjes (binnenlands gedestilleerd). Dit totale pakket heeft een waarde van €360,- tegen de door ons afgesproken tarieven voor 2023 met het van de Valk hotel.

Mocht u tijdens uw verblijf onder of gelijk aan dit bedrag verbruiken, dan is de volledige rekening voor PMC. Extra kosten als gevolg van bijvoorbeeld een eventuele voorovernachting of extra drankjes zijn voor eigen rekening. In die situatie vraagt Van der Valk om die extra kosten direct bij het uitchecken na de overnachting te voldoen. Let op: zij sturen dus geen rekeningen achteraf, maar willen de extra kosten gelijk incasseren.

Uiteraard kunt u alleen in aanmerking komen voor de door PMC geboden korting als u deelneemt aan een module bij PMC. De korting kan op geen enkel ander moment ingezet worden.

Deelnemers die ingeschreven staan voor een module bij PMC kunnen zelf hun overnachting voor de desbetreffende trainingsdagen reserveren door de gewenste overnachtingsdata te mailen naar: ENS-Receptie@enschede.valk.nl. Hierbij is het belangrijk dat u aangeeft dat u boekt op basis van uw deelname aan een module bij PMC.

Let op

Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, denk dan aan het tijdig wijzigen of annuleren van uw reservering bij Van der Valk om annuleringskosten te voorkomen. Deze zijn namelijk voor eigen rekening.

Praktische informatie

 • Bovenstaande leerdoelen zijn een ingedikte vorm van de oorspronkelijke leerdoelen;
 • 2 keer twee dagen inclusief 2 avondbijeenkomsten;
 • Wisselende gastsprekers en trainers;
 • Individueel inschrijven of als bestuur voor 1 of meerdere modules;
 • Deze module is ook op maat te volgen;
 • Prijs: €2500;
 • Bekijk hier de actuele startdata

Titel

Ga naar de bovenkant