Oriëntatie op de rol van adviseur

Oriëntatie op de rol van adviseur

 1.250,00

Met de oriëntatie module op adviseur hebben we een unieke mogelijkheid om je te laten ervaren wat de zeer uitdagende functie binnen het onderwijsveld kan inhouden. Een functie die je als zzp’er zou kunnen doen maar natuurlijk ook eventueel naast je rol als directeur.


  • Herregistratiewaarde: 25 punten
  • Thema’s: Wildcard
  • 2  trainingsdagen
  • Trainer: Camiel Pas
  • Reserveer nu. Geen directe betaling nodig
  • Let op: Huidige prijs geldt tot 8 januari 2024. Vanaf dan bedraagt de prijs: €1.500,-

Beschrijving

Met onze oriëntatie modules geven we je de kans om jouw beeld over jouw eventuele toekomstige werkpraktijk te toetsen bij mensen afkomstig uit de praktijk.

Met de oriëntatie module op adviseur hebben we een unieke mogelijkheid om je te laten ervaren wat de zeer uitdagende functie binnen het onderwijsveld kan inhouden. Een functie die je als zzp’er zou kunnen doen maar natuurlijk ook eventueel naast je rol als directeur. Voor deze dagen kiezen wij voor het verkennen van het perspectief van de inhoudelijke onderwijsadviseur en/of die van organisatieadviseur omdat we denken dat dit het best aansluit bij het directeurschap.

In de dagen staan we zowel stil bij de rollen van een adviseur maar ook bij het instrumentarium dat de adviseur kan inzetten om opdrachtgevers bij te staan in de (ontwikkelvraagstukken) die zij ervaren. Om je daarnaast een beeld te geven van de vraagstukken waaraan een (inhoudelijke) onderwijsadviseur werkt, wil ik je samen met een collega adviseur meenemen in de vraagstukken die in de afgelopen jaren als casuïstiek aan ons zijn voorgelegd als adviseur. Je zal hierbij ervaren dat advieswerk in essentie altijd draait om de driehoek: de mensen, de organisatie en de inhoud van het werk. Zo opgeschreven lijkt dat relatief eenvoudig, maar als adviseur moet je en een scherp oog ontwikkelen om te zien wat anderen nog niet gezien hebben, te horen wat er niet gezegd wordt maar wel relevant is en woorden te geven aan dat wat aandacht vraagt.

Wij hopen dat we met deze intro je enthousiast hebben weten te maken voor het adviseurschap maar weten dat veel van wat we bespreken ook in je rol als directeur van waarde is omdat het je nog weer een andere wijze van kijken biedt naar mensen die samenwerken in een organisatie om hun doelen te realiseren.

Leerdoelen

  • De deelnemer brengt onder woorden in hoeverre een rol als adviseur voor hem een aantrekkelijke loopbaanstap zou kunnen zijn, gegeven zijn competenties, persoonlijkheid, ontwikkelpotentieel en bereidheid tot verder leren.
  • De deelnemer reflecteert op zijn ambities, drives, talenten en competenties aangaande het voeren van adviesgesprekken en het werken aan adviesvraagstukken binnen de eigen school of bestuurlijke omgeving. Hij verwoordt op welke punten hij zich verder zou moeten ontwikkelen voor een rol als adviseur en wat dit zou betekenen voor zijn loopbaankeuzes.
  • De deelnemer reflecteert op het eigen gedrag, handelen, houding en attitude als het gaat om het voeren van adviesgesprekken en het werken aan adviesvraagstukken binnen de eigen school of bestuurlijke omgeving. Hij verwoordt op welke punten hij zich verder zou moeten ontwikkelen voor een rol als adviseur en wat dit zou betekenen voor zijn loopbaankeuzes.

Programmaboek

Klik en vraag gratis aan >

Praktische informatie

Titel

Ga naar de bovenkant