In relatie staan tot de omgeving

In relatie staan tot de omgeving

Uitverkocht

Hoe bind en boei ik het meest effectief mijn relaties?


 • Herregistratiewaarde: 60 punten
 • 2 keer twee dagen (start 09:00 tot uiterlijk 17:00 uur)
 • Trainer: Willem Jan Somsen en Mirelle Schuurman (en één of meerdere gastsprekers)
 • Individueel inschrijven of als bestuur voor 1 of meerdere modules
 • Deze module is ook op maat te volgen
 • Reserveer nu. Geen directe betaling nodig

Tijdelijk niet gepland.

Beschrijving

Leer in de module In relatie staan tot de omgeving hoe je beter relaties boeit en bindt met relevante belanghebbenden en betrokkenen binnen en buiten de eigen school.

Centrale vragen die behandeld gaan worden in de module In relatie staan tot de omgeving

 • Hoe ga ik effectief om met de bestuurlijke en toezichthoudende krachtenvelden?
 • Welk rollen dien ik te nemen in de relatie tot de ouders en hoe zet ik deze strategisch in?
 • Hoe voer ik effectief relatiebeheer met alle stakeholders?

Schouw je omgeving en ontdek met elkaar wie er op welke manier van belang zijn in het realiseren van het onderwijs dat je idealiter wilt bieden.

Een module die je steeds weer vanuit een ander perspectief naar je school en alle belanghebbende laat kijken. Dit mede door gastsprekers die vanuit hun achtergrond en expertise als oud inspecteur, vertrouwenspersoon de dialoog aangaan met deelnemers.

Tegelijkertijd is dit ook een module waar je met actieve werkvormen zelf ontdekt hoe je de omgeving actief kunt beïnvloeden. Wil je inzicht in je organisatie in relatie tot haar omgeving? Dan is dit de module voor jou.

Liever maatwerk? Dat kan! Laat van je horen!

 

 

 

 

ERVARINGEN VAN DEELNEMERS
“De meerwaarde van deze module is voor mij dat je veel informatie meteen kan gebruiken in de praktijk en ik heb meer inzicht gekregen in de bestuursstructuur”.
“Deskundige leiding, interessante onderwerpen, goed te bereiken en een goede verhouding tussen de studie, het delen van ervaringen en opdrachten. ”
“Een module met mooie, leerzame en waardevolle onderwerpen en een mooie afwisseling tussen theorie, praktijk en werkvormen.”
“De meerwaarde van deze module is voor mij dat ik mij meer bewust ben van mijn rol als schoolleider in de relaties met mijn omgeving, ouders, bestuur en inspectie.”
“Een module met zorgvuldige samengestelde inhoud: passend bij de praktijk.”
“Verrassend, compleet en afwisselend.”

Leerdoelen

(Integrale doelen leest u in ons programmaboek)

 • Je kan een overzicht maken van de verschillende gebruikte bestuurlijke constructen in het onderwijs;
 • Je kan per bestuurlijk construct aangeven welke implicaties dat heeft per gremium van functionarissen;
 • Je kan per bestuurlijk construct aangeven welke rol -met bijbehorende bevoegdheden- het vervult;
 • Je kan sturen vanuit verschillende bestuurlijke constructen;
 • Je kan aangeven wat overwegingen zijn die horen bij de keuze voor een bepaald bestuurlijk construct;
 • Je kan benoemen hoe de vorming van (grotere) onderwijs besturen van invloed is geweest op -en in- de verschillende individuele scholen;
 • Je kan aangeven hoe vanuit een specifiek construct de beïnvloeding qua beleidsontwikkeling zich voltrekt tussen management en bestuurlijk/toezichthoudende orgaan;
 • Je kan een scenario beschrijven waarbij de informatie en verantwoordingsplicht van het bestuur naar de belanghebbenden op alternatieve wijze vorm krijgt;
 • Je kan aangeven hoe management en bestuur/toezichthoudend orgaan idealiter samenwerken;
 • Je kent de wensen die ouders voor hun kind in het onderwijs hebben, zoals deze uit onderzoek naar voren komen;
 • Je kan aangeven waar wensen op basis van sociaal milieu, culturele achtergrond en demografische factoren van elkaar kunnen verschillen;
 • Je kan verklaren waarom ouders van nu op een andere wijze een relatie aangaan met de school en professionals dan 30 jaar geleden;
 • Je kan verschillende school -en persoonsfactoren benoemen die maken of ouders een bijdrage aan de school willen leveren;
 • Je kan een overzicht maken van informatiekanalen die mensen in de samenleving gebruiken om in verbinding met elkaar te staan en wat de wijze is waarop in de schoolse omgeving de verbinding/interactie wordt vormgegeven;
 • Je weet deze kanalen in te zetten om de school structureel afgestemd te houden op de wensen van haar omgeving;
 • Je kan aangeven welke organen in de school, ouders een platform bieden om te participeren;
 • Je kan aangeven welke partnerschappen met ouders er mogelijk zijn en wat binnen het onderwijs argumenten zijn dat wel te doen, of juist niet;
 • Je kan een school ontwerpen waarin het actieve partnerschap met ouders als zijnde de belangrijkste bron van kennis en kunde integraal is opgenomen in het uitvoeren van het pedagogisch en didactisch proces;
 • Je kan beargumenteren dat betrokkenheid van ouders op het leerproces van kinderen effect heeft op de motivatie tot leren;
 • Je kan aangeven welke factoren een rol spelen in het realiseren van interorganisationele samenwerking;
 • Je kan aangeven hoe relatiebeheer een bijdrage kan leveren aan het realiseren van eigen strategische doelen;
 • Je kan aangeven waar goed relatiebeheer zich in onderscheidt van minder sterk relatiebeheer;
 • Je kan (toekomstige) uitdagingen in de demografische context van de organisatie inschatten op de waarschijnlijke impact;
 • Je kan context problematieken en casuïstiek uitwerken in verschillende oplossingsscenario’s;
 • Leerdoelen zijn een ingedikte vorm van de oorspronkelijke leerdoelen.

Programmaboek

Klik en vraag gratis aan >

Korting op overnachtingen

Wij beschikken over een prachtige trainingslocatie in Gebouw N in Hengelo. Voor een aantal van u brengt dit met zich mee dat er ver gereisd moet worden en daarom een overnachting tussen de trainingsdagen wenselijk is.

Wij waarderen het dat u bij ons in Hengelo de opleidingen komt volgen en hebben daarom aantrekkelijke afspraken met Van der Valk Hotel Enschede gemaakt. Een modern 4 sterren hotel dat qua bereikbaarheid en ligging ideaal gesitueerd is en door eerdere deelnemers erg goed wordt gewaardeerd.

Voor overnachtingen voor modules op een andere locatie dan Hengelo, mail naar administratie@pmcbv.nl.

Kortingsaanbod

Voor elke deelnemer van PMC die een overnachting bij Van der Valk Enschede boekt op de trainingsdata van de module waarvoor de deelnemer ingeschreven staat, vergoeden wij twee overnachtingen inclusief twee keer ontbijt, twee keer diner inclusief twee drankjes (binnenlands gedestilleerd). Dit totale pakket heeft een waarde van €360,- tegen de door ons afgesproken tarieven voor 2024 met het van de Valk hotel.

Mocht u tijdens uw verblijf onder of gelijk aan dit bedrag verbruiken, dan is de volledige rekening voor PMC. Extra kosten als gevolg van bijvoorbeeld een voorovernachting (in het geval van een training bestaande uit 4 trainingsdagen) of extra drankjes zijn voor eigen rekening. In die situatie vraagt Van der Valk om die extra kosten direct bij het uitchecken na de overnachting te voldoen. Let op: zij sturen dus geen rekeningen achteraf, maar willen de extra kosten gelijk incasseren.

Uiteraard kunt u alleen in aanmerking komen voor de door PMC geboden korting als u deelneemt aan een module bij PMC. De korting kan op geen enkel ander moment ingezet worden.

Deelnemers die ingeschreven staan voor een module bij PMC kunnen zelf hun overnachting voor de desbetreffende trainingsdagen reserveren door de gewenste overnachtingsdata te mailen naar: ENS-Receptie@enschede.valk.nl. Hierbij is het belangrijk dat u aangeeft dat u boekt op basis van uw deelname aan een module bij PMC.

Overnachtingen voor oriëntatie modules

Voor de oriëntatie modules (20-30 herregistratie punten) geldt dat de vóórovernachtingen vergoed kunnen worden.

Let op

Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, denk dan aan het tijdig wijzigen of annuleren van uw reservering bij Van der Valk om annuleringskosten te voorkomen. Deze zijn namelijk voor eigen rekening.

Praktische informatie

 • Herregistratiewaarde: 60 punten
 • Bovenstaande leerdoelen zijn een ingedikte vorm van de oorspronkelijke leerdoelen;
 • 2 keer twee dagen;
 • Trainer: Willem Jan Somsen en Mirelle Schuurman (en één of meerdere gastsprekers)
 • Individueel inschrijven of als bestuur voor 1 of meerdere modules;
 • Deze module is ook op maat te volgen;
 • Prijs: €3.000,- ex. BTW;
 • Bekijk hier de actuele startdata

Titel

Ga naar de bovenkant