Positieve ervaring met onze zelfstudie module School en ouders

Verdiepen in een thema op een door jou zelfgekozen moment?

Met onze zelfstudie module School en ouders sluiten we aan bij de schoolleider die het fijn vindt om zelfstandig een module te doorlopen. Op de momenten dat je onderdelen hebt afgerond bieden we support en fungeren we als sparringpartner. Vanuit de gemaakte opdrachten kun je heel gericht met je team in gesprek over de relatie school en ouders. Deelnemers die de module nu volgen geven terug dat ze het gevoel hebben dat de literatuur, voorbeelden en opdrachten ze sterkt in het samen neerzetten van een duidelijke lijn als het gaat om ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie.

Monique Klaassen, meerscholen directeur, heeft de module afgerond.

Lees hieronder de ervaring van Monique:

Dit schooljaar heb ik de module School en ouders gedaan bij PMC herregistratie schoolleider. In de afgelopen jaren heb ik vooral modules gevolgd op locatie. Dat was ook heel fijn, maar ik was nu op zoek naar net iets anders. Vooral vanuit de inhoud wilde ik mijn herregistratie weer op orde maken. Omdat ik meerscholen directeur ben van het SBO en een achterstandsschool in een stad, vond ik deze module heel toepasselijk. Want we oordelen nogal snel over de betrokkenheid van ouders. Maar zijn we ons wel voldoende bewust van wat ouders belangrijk vinden? Proberen we ons daar wel voldoende in te verplaatsen?

Met deze module leer je net even anders te kijken naar het onderwerp ouderbetrokkenheid. En je leert via de klantreis heel mooi inzichtelijk te maken wat je al allemaal WEL doet. Een stukje bewustwording van je handelen en waarom je dingen inzet geeft richting voor een ‘hernieuwde visie’. Het gesprek met ouders en collega’s is daarbij ook een mooie ingang.

Prettig was het om je eigen tijd in te richten en zelf keuzes te maken binnen de kaders. Je kunt het heel specifiek maken voor jouw situatie. Kortom: ik vond het leerzaam op het een keer op deze wijze aan te pakken. Weer een ervaring rijker!

Ook interesse? Je kunt het hele jaar door starten.

Maar ook het starten met de module School en Ouders in de vakantieweken is nog niet zo gek, gegeven dat deze zelfstudie module eerst wat voorbereiding en leeswerk vraagt alvorens met je team ook stappen te zetten. Het geeft je in ieder geval de kans het nieuwe jaar voortvarend te starten.

Deel dit bericht

Bestel ons programmaboek. Geheel vrijblijvend en gratis. Kies voor inspiratie.

Kies voor PMC Herregistratie Schoolleider. Voor, door en met schoolleiders.