Herregistratie Schoolleider – Na drie jaar maak ik de balans op

Na twee jaar van voorbereiding van herregistratie schoolleider zijn we ruim drie jaar geleden begonnen met het geven van de 7 herregistratie modules. Ondertussen hebben Mirelle, Willem- Jan en  ik thema’s al meerdere keren mogen geven zowel voor open inschrijving groepen als voor directeuren van een bestuur. Minder bekend zijn Sjoerd en Jurriaan die alle online marketing activiteiten verzorgen en Cecile die zorgt dat alle certificaten tijdig bij jullie terecht komen. Daarnaast werkt met ingang van mei 2019 Linda als adviseur mee in het (door) ontwikkelen van alle modules.
Veel dank zijn we echter ook jullie als deelnemers verschuldigd omdat jullie met al jullie waardevolle actieve inbreng, feedback, suggesties voor o.a. gastsprekers en literatuur ons scherp houden.

Top om te zien dat schoolleiders uit het gehele land met heel diverse achtergronden de weg naar ons weten te vinden en elkaar ontmoeten.

Waar we ook best trots op zijn

  • Dat jullie ons op internet onder de naam PMC Herregistratie erg goed weten te vinden. We staan in Google altijd in de top 3 van de resultaten, geen doel op zichzelf wel aardig natuurlijk.
  • Dat al ruim duizend (!) schoolleiders ons programmaboek hebben aangevraagd en ontvangen en er na de zomer een compleet nieuwe versie beschikbaar is .
  • Het ons lukt iedere module door te laten gaan.
  • Negen van de tien gehouden modules waren volledig gevuld. Door het gehele land. Maar werken in een wat kleinere groep soms ook heel waardevol is.
  • En tenslotte wat fijn dat jullie terugkomen voor een vervolgmodule.

Recent vroeg ik enkele oud-deelnemers die al drie modules hebben gevolgd waar zijn het meest enthousiast van werden tijdens de bijeenkomsten. Dit zijn enkele van de vaker genoemde zaken:

  • “De kennis en kunde van de cursusleiders. De goede theoretische onderbouwing en de ontmoeting en uitwisseling met collega’s uit heel Nederland. Het waren stuk voor stuk goede, prettige en gezellige bijeenkomsten waar ik veel heb geleerd. Ik heb nog dagelijks profijt van alles wat ik bij de verschillende modules heb geleerd”.
  • “De praktische toepassing van het geleerde na de modules, de passende locaties en de uitstekende sprekers. Daarnaast het uitwisselen van gedachten over (herkenbare) onderwijsdilemma’s”.
  • “De persoonlijke benadering! En uiteraard de heel praktijkgerichte modules. Kon er vaak meteen mee aan de slag in de praktijk. Veel ruimte om met collega’s ervaringen te delen”.
  • “De inhoudelijk hoge kwaliteit van de modules, variatie in gastsprekers, flexibiliteit en kunde van de cursusleiders”.

Goed om te horen

Wij zijn blij met deze waardering maar zien ook nog kansen voor verbetering want het onderwijs staat ook niet stil. We gaan o.a. nog eens kritisch kijken naar de gebruikte literatuur en gebruikte opdrachten per module waardoor deze ook up to date blijven. En heel voorzichtig zijn we aan het verkennen of we niet toch een module 8 en 9 kunnen ontwikkelen, om tot nog meer variatie in het aanbod te komen.

Wij zijn heel erg blij met het vertrouwen dat jullie in ons hebben. Zonder dat vertrouwen stonden we nu niet op dit punt. We bedanken iedereen die een onderdeel uitmaakt van dit avontuur niet in de laatste plaats de geweldige gastsprekers die steeds opnieuw extra waarde weten toe te voegen aan het geboden programma.

Blijf ons vooral benaderen met jullie wensen en ideeën dan proberen wij die een plek te geven in ons aanbod.

Camiel Pas

Herregistratie Schoolleider Camiel Pas

Deel dit bericht

Bestel ons programmaboek. Geheel vrijblijvend en gratis. Kies voor inspiratie.

Kies voor PMC Herregistratie Schoolleider. Voor, door en met schoolleiders.