Maak impact met je school door heldere strategisch keuzes

Een strategie bedenken is 1, maar deze ook daadwerkelijk tot uitvoering brengen is 2.

Vaak horen we dat er een strategie bedacht is, maar niet in de praktijk wordt gebracht omdat men telkens door de waan van de dag wordt ingehaald. Hoe kom je nu tot een dergelijke krachtige strategie die je ook daadwerkelijk samen met je mensen tot uitvoering kunt brengen? Maak impact met regie en strategie.

Om als leidinggevende in het onderwijs het verschil te maken, moet je van vele markten thuis zijn. In de module Regie en Strategie zoomen we nadrukkelijk in op het strategisch denken en handelen, de regie op de organisatie vanuit heldere keuzes in samenhang met het gevraagde leiderschap om tot ontwikkeling te komen. Je leert in de module wat het betekent om inhoudelijk de regie over je school te nemen. En belangrijker nog: om de regie te houden.

Aansluiting met de praktijk

Om met de module echt dicht op jullie praktijk aan te sluiten, vragen we je om vooraf de strategische casuïstiek bij ons in te brengen waar je graag mee aan de slag wilt. Met behulp van het Social Profit Canvas helpen we je jouw casuïstiek verder uit te werken. We nodigen je daarbij uit vooral een strategische uitdaging in te brengen die je primaire proces raakt (het onderwijsproces). Natuurlijk kun je ook strategische keuzes maken betreffende ondersteunende processen zoals HRM, Financiën en Facilitair beheer, maar in deze module ligt de focus bij het primaire proces.

Nadenkend over de strategische opties aangaande je primaire proces, ontdek je dan dat er zowel  context als interne omstandigheden zijn die invloed kunnen uitoefenen op dat wat je voor ogen staat.

Met deze module geven we je als schoolleider de handgrepen om de juiste strategische uitdagingen te identificeren en de uitdagingen en belemmeringen te managen. Als je het zowel leuk vindt om flink abstract na te denken, maar tegelijkertijd ook wel graag tot een concrete plannen komt is deze module beslist interessant voor je.

Deel dit bericht

Bestel ons programmaboek. Geheel vrijblijvend en gratis. Kies voor inspiratie.

Kies voor PMC Herregistratie Schoolleider. Voor, door en met schoolleiders.