Leiding Geven Aan Verandering – Soms is terugkijken ook een beetje vooruitkijken

Een nieuwe groep enthousiaste deelnemers heeft onze module Leiding Geven Aan Verandering (LGAV) afgerond. Tijdens de evaluatie met trainers Willem Jan en Mirelle blikten we terug op hoe we 8 jaar geleden gestart zijn met LGAV. We beschikten toen nog niet over een uitgebreid netwerk van gastsprekers en in die beginfase bleken gastsprekers soms niet helemaal aangesloten op de onderwijswereld. We leerden gelukkig snel en zowel in opdrachten, gastsprekers, modellen als onze eigen inbreng onderging de module meerdere keren een inhoudelijke metamorfose.

Met pijn in het hart verdwenen zo mensen, onderwerpen en modellen uit het programma, maar altijd met het idee de module te verbeteren. Zo vormden alle kleinere en grotere verbeteringen die we doorvoerden samen een
verandering van formaat.

Feitelijk wel een mooie parallel als het om veranderen gaat. Dat gaat ook altijd over een verlangen naar anders en beter, waarbij je er niet aan ontkomt zaken los te laten die gevoelsmatig heel veel waarde hadden. En ook bij veranderen gaat het niet om die ene grote stap, maar de honderd stapjes daarvoor.

Natuurlijk maakt het ook wel eens onzeker of de nieuwe wegen die je verkent en inslaat wel de juiste zijn. En het komt ook voor dat mensen in dat proces zich in de bovenstroom committeren maar in de onderstroom vrolijk mee stribbelen. Verandering vraagt om nieuw gedrag, terwijl oud gedrag nog past als een jas.

Waar ik heel blij mee ben is dat deelnemers aan LGAV de module nu gebruiken zoals ons dat altijd voor ogen heeft gestaan: actief kennis vergaren, sparren over soms complexe vraagstukken, onderzoeken wat zou kunnen werken, putten uit voorbeelden van de rijke ervaring van de trainers en bewuste keuzes en stappen zetten als leider vanuit opgedane inzichten in wie je bent als leider en veranderaar en de veranderuitdagingen die je hebt geïdentificeerd.

Daarnaast hoop ik dat mensen ook nog meenemen dat veranderprocessen om uithoudingsvermogen vragen, waarbij je als leider steeds opnieuw keuzes maakt over welke mate van energie en interventies het veranderproces doen stromen en wat onbedoeld de zaak laat overstromen.

Ook na dit jaar komt LGAV terug, bekijk hier de data. We geven geen enkele garantie dat de inhoud exact hetzelfde is als dit jaar, wel de garantie dat het de beste versie is die we tot nu toe gemaakt hebben.

Deel dit bericht

Bestel ons programmaboek. Geheel vrijblijvend en gratis. Kies voor inspiratie.

Kies voor PMC Herregistratie Schoolleider. Voor, door en met schoolleiders.