De toekomst van het onderwijs

We hebben er allemaal wel een mening over, maar in tegenstelling tot voetbal is onderwijs niet de belangrijkste bijzaak in het leven. Onderwijs helpt leerlingen zich te ontwikkelen en hun plaats in de samenleving te vinden en is daarmee een van de belangrijkste bouwstenen voor iedere samenleving. Investeren in betekenisvol onderwijs voor leerlingen van nu is daarmee tegelijkertijd enerzijds een geweldige kans, maar anderzijds ook een enorme uitdaging en verantwoordelijkheid gegeven juist ook alle uitdagingen in de context van dat onderwijs. Alleen al het tekort aan leerkrachten, juist degene die in dat proces van ontwikkelen in de breedste zin verschil kunnen maken, baart iedereen zorgen, maar vraagt wellicht ook om oplossingen waarbij we outside the box mogen en durven denken.

Wat wij met onze module Toekomstgericht onderwijs graag willen toevoegen aan het onderwijs van morgen, is het jullie inspireren en inzicht geven in waar je als school, directeur en professional in je onderwijskundige keuzes echt het verschil kunt maken. We hebben onze top gastsprekers weer uitgenodigd die ieder vanuit hun eigen expertise laten zien wat onderwijs van betekenis maakt voor leerlingen in deze tijd.

We dagen je uit om vanuit onze eigen bewerking van het High Impact Model van leren te sparren met mededeelnemers en gastsprekers over waar jij als directeur denkt dat je samen met je team kleine innovatieve keuzes kunt maken die je onderwijs nog beter doen aansluiten op de uitdagingen waar de huidige generatie kinderen in hun leven mee te maken krijgen.

Sta je aan en ga je aan op samen sparren, ontdekken en onderzoeken wat er echt toe doet in het onderwijs van morgen, laat je dan door ons uitdagen in twee keer twee dagen om vanuit inspiratie en inzicht te komen tot een betekenisvolle innovatie binnen je eigen school.

De kans dat we in deze module het leraren tekort oplossen is nul, maar de belofte dat we met elkaar zicht krijgen op hoe een school, de directeur en de leerkrachten optimale impact hebben voor hun (toekomstige) leerlingen durven we wel aan.

Deel dit bericht

Bestel ons programmaboek. Geheel vrijblijvend en gratis. Kies voor inspiratie.

Kies voor PMC Herregistratie Schoolleider. Voor, door en met schoolleiders.